Sunday, July 08, 2012

Marimar Week #1 Plug

Muling subaybayan ang telenobelang minahal ng bayan, Marimar! Lunes hanggang Biyernes (12 am / 6 am / 12 nn / 6 PM) at weekend marathon (Saturday 12-5 am & 12nn - 5pm) sa TeleNovela Channel

No comments: