Sunday, January 24, 2010

Spotlight: Sandwich's "Putik"

This is my current favorite song of the moment. My family was not affected by Ondoy typhoon last year (thank God) but during that time I could really feel the pain of the victims. And this song by Sandwich truly captured the emotion during that tragic time.Sa ibabaw ng bubong
Nakita kong nagunaw ang mundo

Pumasok sa pinto ng hindi inimbita (putik)
Nilamon ang lamesa, tv, radyo at sofa (putik)
Alaala sa mga larawan (putik)
Naglaho nang hindi nagpapaalam (putik)

Umakyat sa hagdan at sinakop ang silid (putik)
Kinain ang kama, tukador, cabinet, sahig (putik)
Naubos ang mga sapatos at damit (putik)
Libro, computer, cd, gitarang hindi maipagpapalit

Sa ibabaw ng bubong
Nakita kong nagunaw ang mundo
Sa ibabaw ng bubong
Nakita kong nagunaw ang mundo
Oh ooohh oh ooohh oh ooohh oh ooohh
Oh ooohh oh ooohh oh ooohh oh ooohh

Sa labas rumaragasang ilog ang kalsada (putik)
Inanod ang palengke at lahat ng paninda (putik)
Nagpatong-patong truck, jeepney at kotse (putik)
Buong bayan nagkulay tsokolate (putik)

Pagpalain ang mga nakaisip mangsagip
Inalay ang sarili at lumusong sa panganib
Buti na lang naiakyat si lola
Ngunit di kasing palad ang kapitbahay niya

Sa ibabaw ng bubong
Nakita kong nagunaw ang mundo
Sa ibabaw ng bubong
Nakita kong nagunaw ang mundo
Oh ooohh oh ooohh oh ooohh oh ooohh
Oh ooohh oh ooohh oh ooohh oh ooohh

Nagunaw ang mundo

No comments: